TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGHÀNH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM NĂM 2020

Đây là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Uy tín của các công ty được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia trong ngành, cụ thể bao gồm: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn…); (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát chuyên gia trong ngành; Khảo sát cư dân đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về mức độ hài lòng với các sản phẩm/ dịch vụ bất động sản. Bên cạnh đó, khảo sát doanh nghiệp về tình hình hoạt động, số lượng dự án, tiến độ bàn giao dự án… trong năm 2018 - 2019 cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của doanh nghiệp trong ngành.

Danh sách 1: Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2020

Zalo
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2020, tháng 5/2020

Danh sách 2: Top 5 Công ty tư vấn & môi giới bất động sản Việt Nam uy tín năm 2020

Zalo
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2020, tháng 5/2020

Thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2019: Cung thấp – Cầu cao

Thị trường Bất động sản trong năm 2019 thể hiện những gam màu sáng tối, với những tín hiệu tích cực và tiêu cực đan xen. Nhưng bao trùm vẫn là bức tranh “Cung thấp – Cầu cao”, đặc biệt là thị trường ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trả lời phỏng vấn của Vietnam Report, đại diện Hiệp hội Môi giới Bất động sản cho biết trong năm 2018, tính hấp thụ của thị trường giao dịch chỉ đạt khoảng trên 60%; tuy nhiên năm 2019, bình quân lượng hấp thụ trên cả nước đạt khoảng trên 70%, cục bộ một số vùng có mức hấp thụ cao lên đến 80%.

Theo kết quả khảo sát của Vietnam Report với các doanh nghiệp trong ngành Bất động sản, có đến 52,94% doanh nghiệp đánh giá môi trường đầu tư, kinh doanh trong năm 2019 “xấu hơn một chút” so với năm 2018, có một sự ngược chiều so với đánh giá của doanh nghiệp năm 2018 với 46,2% doanh nghiệp cho rằng tổng quan thị trường bất động sản diễn biến “tốt hơn một chút” so với năm 2017.

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2020 là kết quả nghiên cứu độc lập và khách quan của Vietnam Report được công bố thường niên từ năm 2016, dựa trên phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí) trên truyền thông đã được Vietnam Report và các đối tác ứng dụng từ năm 2012, kết hợp nghiên cứu chuyên sâu các ngành trọng điểm, có tiềm năng tăng trưởng cao như: Ngân hàng, Bảo Hiểm, Chứng khoán, Dược, Thực phẩm – Đồ uống, Bán lẻ...