NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LÀ GÌ? ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM NHƯ THẾ NÀO?

1. Nhà ở thương mại là gì?

Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở 2014, nhà ở thương mại tức là các công trình nhà ở được đầu tư xây dựng nhằm mục đích cho thuê mua, cho thuê hoặc bán theo cơ chế thị trường. Hiểu một cách đơn giản hơn, nhà ở thương mại là các căn hộ được xây dựng bởi chủ đầu tư nhằm mục đích bán hoặc cho thuê, trong đó 2 bên giao dịch mua bán sẽ tự quyết định về vấn đề giá cả.

Điều kiện xây dựng nhà ở thương mại

Theo quy định của pháp luật, muốn rót vốn làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại thì cá nhân/tổ chức đó cần phải thỏa mãn đủ 4 điều kiện như sau:

- Có thành lập và hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp phải có mức vốn pháp định theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản. Hiện nay, mức vốn pháp định đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản được quy định là không thấp hơn mức 20 tỷ (theo Luật kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành). Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số vốn pháp định này mà không cần phải ký quỹ ở ngân hàng.

- Doanh nghiệp phải có chức năng kinh doanh bất động động sản, tức là có đăng ký mã nghề kinh doanh bất động sản và đáp ứng đủ các điều kiện để được hoạt động kinh doanh bất động sản.

- Doanh nghiệp cần phải có nguồn vốn ký quỹ ở ngân hàng để đảm bảo khả năng thực hiện dự án đó (theo quy định của pháp luật đầu tư).

Như vậy, trong trường hợp các cá nhân muốn đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại thì phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản. Nếu cá nhân đó không thể thỏa mãn được các điều kiện nêu trên, nhưng vẫn muốn tham gia đầu tư dự án nhà ở thương mại thì có thể chọn cách góp vốn vào những doanh nghiệp đủ điều kiện thông qua các hình thức mà pháp luật cho phép.