HƯNG THỊNH INCONS ĐẠT LỢI NHUẬN CAO NHẤT TRONG LỊCH SỬ CÔNG TY

CTCP Hưng Thịnh Incons (Mã CK: HTN) công bố báo cáo KQKD quý 1/2020 với doanh thu thuần 1.059,4 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần và lợi nhuận sau thuế 117,4 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có doanh thu cũng như lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử của HTN.

Kết quả tích cực của HTN đạt được trong quý 1 đến từ việc phát sinh khoản thu từ kinh doanh bất động sản đầu tư 809 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không có khoản thu này. Bên cạnh đó, mặc dù chi phí giá vốn ở mức khá cao gần 787 tỷ đồng song lãi gộp quý 1 của HTN cũng ở mức cao với 272,5 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp 25,7%, cải thiện đáng kể so với biên lãi gộp 11,9% cùng kỳ 2019. Chi phí QLDN không thay đổi gì nhiều so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng gấp 2,6 lần lên 50,3 tỷ và chi phí bán hàng ghi nhận 58,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản chi phí này.

Hung Thinh Incons

Tính đến ngày 31/3/2020, tổng tài sản tăng 11,3% lên gần 5.809 tỷ đồng trong đó lượng hàng tồn kho chiếm tới 32%, đạt hơn 1.850 tỷ đồng.

Khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn vào khoảng 1.601 tỷ đồng, chiếm khoảng 28% tổng tài sản. Tổng nợ phải trả đến cuối năm 4.957 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.026 tỷ đồng (tăng 35 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 300 tỷ đồng do trong kỳ công ty có phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu với thời gian đáo hạn 18 tháng. Cơ cấu nợ phải trả trên nguồn vốn chiếm 85,3%.

Theo ICTVietNam